Hrvatski duhani - logo

O duhanu

Nicotiana tabacum - duhan

Duhan je jednogodišnja biljka iz porodice Solanaceae koja se od ostalih kultiviranih vrsta iz te porodice (krumpir, paprika, rajčica i dr.) razlikuje po tome što joj je vodeći alkaloid nikotin, po čemu je i cijeli rod dobio naziv Nicotiana.

U rodu Nicotiana postoji oko 70 vrsta. Samo se dvije koriste u komercijalne svrhe: Nicotiana rustica i Nicotiana tabacum.

Nicotiana tabacum - duhan najpoznatija je i najraširenija vrsta. Potječe iz andskog dijela Južne Amerike. Uzgaja se u više od 120 zemalja na svih pet kontinenata, a ukupno se proizvode više od 6 milijuna tona. To je tropska i suptropska biljka, ali se do danas proširila i u umjerenu klimatsku zonu.

Morfološka svojstva duhana

Biljka duhana naraste do visine od  0,5 do 3 metra. Listovi, ovisno o tipu duhana i kultivaru, mogu biti različitih oblika, veličina i nijansi boja. Za svaki tip duhana postoji najpovoljniji oblik. Za virginijski tip to je izduženi list naborane površin, koji naraste do 70 cm duljine, a za burley to je nešto širi list ravne površine.

Na biljci duhana može se formirati od 10-tak do 40-tak listova. Zbog različite kvalitete listovi su podijeljeni u skupine na osnovi insercije branja: podbir, nadpodbir, srednji listovi, podvršak i ovršak.

Podjela listova duhana u skupine (branja ili insercije)
Podjela listova duhana u skupine na osnovi insercija branja.

Cvijet biljke može biti zelenkastožute, žute, ružičaste, crvene i ljubičaste boje. Plod duhana je tobolac. Sjeme je sitno, okruglo i smeđe. S jedne biljke može se dobiti i do 50 g sjemena.

Podjela duhana

Postoji stotinjak različitih sorti duhana. Raznolikost ovisi o primjeni različitih metoda uzgoja te sušenju i obradi duhana.

Prema boji suhog lista duhan se dijeli na svijetli i tamni. To nije samo podjela duhana prema boji listova, nego i premarazličitoj kvaliteti lista za konzumaciju. Svijetli se više upotrebljava u cigaretama, a tamni u cigarama, lulama te za žvakanje i ušmrkavanje.

Prema kemijskoj reakciji dima, duhani se dijele na kisele i alkalne. Kiseli imaju više ugljikohidrata, a alkalni dušičnih tvari, bjelančevina i nikotina.

Prema aromi duhani mogu bitiaromatični i nearomatični. Pod pojmom aromatičnih duhana obično se misli na orijentalne duhane. Aromatični duhani sadržavaju eterična ulja i druge aromatične tvari, pa su im listovi nakon sušenja mirisavi, a pri pušenju su izrazito aromatični.

Podjela prema načinu sušenja lista:

 • flue cured - duhani sušeni toplim zrakom u sušionicama
 • air cured - duhani sušeni na zraku
 • sun cured - duhani sušeni na suncu
 • fire cured - duhani sušeni iznad otvorene vatre
Flue cured - duhani sušeni toplim zrakom u sušionicama
List duhana virginia, pripada grupi flue-cured duhani

Duhan se suši u posebno konstruiranim sušionicama strujanjem toplog zraka (brzo sušenje). Vrijeme potrebno za sušenje je od 5 do 8 dana.

Duhan flue cured poznat je i kao svijetli duhan jer se sušenjem toplim zrakom postiže ujednačena zlatnožuta boja osušenih listova.

Taj se tip duhana najviše upotrebljava kao sastojak u mješavinama cigareta (blend cigarete). Najpoznatiji duhan flue cured je virginia.

Air cured - duhani sušeni na zraku
List duhana burley, pripada grupi air-cured duhani

Duhan air cured tradicionalno se suši u velikim otvorenim sušionicama, zaštićen od sunca i uz prirodan protok zraka. Takav način sušenja duhana traje vrlo dugo od 4 do 8 tjedana, a rezultat je niska razina šećera u listovima.

Duhan air cured dijele se na svijetle, tamne i cigarne. Najpoznatiji svijetli tipovi duhana su burley i maryland.

Burley se najviše upotrebljava kao sastojak u mješavinama cigareta, a katkad i u mješavinama za lule.

Tamni duhani air cured najčešće se upotrebljavaju za proizvodnju duhana za žvakanje, šmrkanje i mješavine za lule.

U Hrvatskim duhanima se uz virginijski tip duhana uzgaja i tip duhana burley.

Sun cured - duhani sušeni na suncu
List duhana Orijental, pripada grupi sun-cured duhani

Duhan sun cured proizvodi se na područjima s dugim sunčanim razdobljima. Boja osušenih listova je svijetložuta (boja limuna).

Koncentracija šećera u listu je visoka, a nikotina i dušika niska. Taj se tip duhana dijeli na orijentalni, poluorijentalni i tip virginia sun cured.

Fire cured - duhani sušeni iznad otvorene vatre

Listovi duhana suše se iznad otvorene vatre i poprimaju miris drva iznad kojega se suše. Sušeni na taj način poprimaju tamnu boju, uljasti su, dobre teksture i jakog mirisa (miris drveta).

Imaju visok sadržaj dušika i nikotina pa su jaki pri pušenju. Upotrebljavaju se za proizvodnju duhana za šmrkanje i žvakanje te u mješavinama za lule.

Povijest duhana - kratki vremenoplov

 • Najstarija povijest duhana počinje u Srednjoj Americi još prije nove ere.
 • Crteži starih Maja prikazuju svećenike kako puše, što je bio dio obreda u slavu Sunca.
 • Riječ tobacco domoroci su upotrebljavali za cijev ili lulu koja im je služila za pušenje.
 • Nakon Kolumova otkrića Amerike 1492. duhan postaje najrasprostranjenija nejestiva uzgajana biljka.
 • Godine 1518. duhan je donesen u Europu (Portugal).
 • Godine 1550. uzgoj se širi na Južnu Ameriku.
 • Godine 1570. počinje uzgoj u Africi.
 • Godine 1600. duhan se uzgaja i u Kini, Japanu i Indoneziji.
 • Sultan Suleiman II. 1687. uvodi prve poreze na duhan.
 • Godine 1827. Jean Nicotu u duhanu je otkrio alkaloid koji je po njemu dobio naziv nikotin, a u međunarodnu uporabu ulazi naziv Nicotiana tabacum.
izdvojeno #