Hrvatski duhani - logo

 

Berba, sušenje i otkup duhana

Berba počinje početkom srpnja i traje do polovine listopada. Duhan se nakon berbe u polju ujednačeno slaže u ramove i priprema za sušenje. Proces sušenja duhana teče prema programu sušenja i traje od 144 do 168 sati. Nakon sušenja, duhan se priprema za otkup.

Berba duhana

Berba duhana započinje od 55 do 60 dana nakon sadnje. Obavlja se ručno po insercijama (P, X, C, B, T). Beru se od 2 do 3 lista pojedine insercije u tehnološkoj zrelosti. Znakovi zrelosti duhana su svijetla žutozelena boja plojke, glavno rebro svjetlije boje te lišće koje stoji pod pravim kutom u odnosu na stabljiku i lagano se lomi pri berbi. Berba počinje početkom srpnja i traje do polovine listopada. Duhan se nakon berbe u polju ujednačeno slaže u ramove i priprema za sušenje.

Sušenje duhana

Nakon berbe, duhanse suši kako bi se poslije klasiranja i obrade mogao upotrijebiti kao sirovina u cigareti. Duhan tipa virginia suši se u tzv. bulk sušionicama pomoću toplog zraka. Kao izvori energije za grijanje zraka upotrebljavaju se zemni plin, ukapljeni plin, loživo ulje, ili kruto gorivo. Sušenje duhana biotehnološki je proces koji čine sljedeće faze:

  • ventiliranje duhana
  • žućenje ili štava
  • fiksacija boje
  • sušenje plojke
  • sušenje glavnog rebra
  • vlaženje duhana

Proces sušenja duhana teče prema programu sušenja i traje od 144 do 168 sati.

Priprema duhana za otkup

Nakon sušenja duhan se priprema za otkup. Listovi spremni za otkup imaju između 15 i 16 posto vlage. Ako su prevlažni, lijepe se, a ako su presuhi - mrve se. Nakon vađenja iz ramova, osušeni duhan ide na separator, gdje se provodi otprašivanje i sortiranje. Potom separatora duhan se sprema u kartonske kutije po insercijama i kvaliteti. Tako spremljen, odlaže se u skladište proizvođača.

duhanski kalendar
# # # # # # # # # # # #

Preuzmi duhanski kalendar:

Wallpaperi PDF za print
# Berba započinje početkom srpnja i traje do sredine listopada.
# Duhan se nakon berbe u polju ujednačeno slaže u ramove i priprema za sušenje.
# Proces sušenja duhana se odvija po programu sušenja i traje od 144 do 168 sati.
# Sušenje duhana u ramovima
# Sušenje duhana u ramovima
# Sušenje duhana u ramovima
# Nakon sušenja duhan se priprema za otkup. Listovi spremni za otkup imaju 15 do 16% vlage.
# Nakon vađenja iz ramova osušeni duhan ide na separator gdje se vrši otprašivanje i sortiranje.
# Otprašivanje i sortiranje duhana
# Otprašivanje i sortiranje duhana
# Otprašivanje i sortiranje duhana
# Nakon separatora duhan se sprema u kartonske kutije po insercijama i kvaliteti.
# Nakon separatora duhan se sprema u kartonske kutije po insercijama i kvaliteti.
# Tako spremljen odlaže se u skladište proizvođača.
# Spremanje duhana u kartonske kutije po insercijama i kvaliteti
# Spremanje duhana u kartonske kutije po insercijama i kvaliteti
# Spremanje duhana u kartonske kutije po insercijama i kvaliteti
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Otkup duhana

Otkup duhana vrši obavlja se po insercijama na liniji za otkup prema klasifikacijskim mjerilima u trima poslovnim centrima. Duhan tipa virginia otkupljuje se u šest klasa. Ocjenjuju se položaj lista na stabljici, boja lista, obilježja tkiva, veličina lista, oštećenja od bolesti i štetnika, mehanička oštećenja te količina vlage i nečistoće.